Bilgi sistemleri yönetimi

 

Bilgi sistemleri yönetimi, Bir veya daha fazla donanım veya yazılım öğesinin (araçlar, ağlar, veritabanları, mesajlaşma, …) şirketin veya bir kuruluşun. Bilgilerin tutarlılığını, erişilebilirliğini ve güvenliğini sağlar.
Bir takımı koordine edebilir.

 

İsimler

 • Web Sitesi Yöneticisi / Yönetici
 • E-posta Yöneticisi / Yönetici
 • Sunucu Yöneticisi / Yönetici
 • Ağ Yöneticisi – telekom
 • Veritabanı Yöneticisi / Yönetici
 • BT güvenlik yöneticisi
 • Web Sitesi Yöneticisi / Yönetici
 • Bilgisayar sistem Yöneticisi
 • Bilgisayar ağ Yöneticisi

Profesyonel istihdama erişim

Bu işe / mesleğe Bac + 2 düzeyinde diploma ile erişilebilir (BTS, DUT, …) bac + 5’e (Master, MİAGE, …) BT veya telekom sektöründe.
BT veya telekom sektöründe belirli bir dereceye kadar profesyonel deneyime sahip olarak da erişilebilir.
Yabancı dil, özellikle ingilizce (teknik kelime bilgisi) uygulaması gereklidir.

Faaliyetin yürütülmesi için şart

Bu işin / mesleğin faaliyeti hizmet şirketleri, şirketler, yerel yönetimler, … çeşitli paydaşlarla temas halinde (üreticiler, hizmet sağlayıcılar, …).
Yapının türüne göre değişir (hizmet şirketi, şirket, …) ve diğer şirketlere atanmayı içerebilir.
Hafta sonları, tatil günlerinde uygulanabilir ve periyodik ceza ödemelerine tabi olabilir.

Çalışma ortamı

Sektörler

 • İdare / Devlet Hizmetleri
 • Ordu
 • Bilgisayar bilimi ve telekomünikasyon

Yapılar

 • Bölgesel kolektivite
 • Şirket
 • Dijital Hizmetler Şirketi – ESN
 • Kamu şirketi/ kamu kurumu
 • Danışmanlık şirketi

Temel faaliyetler ve beceriler

Etkinlikler

 • Gelişmelere göre bilgi sistemlerinin güncellenmesi
 • Bilgisayar ekipmanının çalışması, kullanımı ve güvenliği için teknik prosedürler oluşturun
 • Bir bilgi sisteminin performansını analiz etmek
 • Bir bilgi sisteminin iyileştirilmesi
 • Kullanıcı erişim haklarını yönetme
 • Olayların doğasını ve kökenini teşhis etmek ve düzeltici önlemler almak
 • Bilgisayar ekipmanını seçin
 • Bilgisayar ekipmanını kurun
 • Geliştirme, üretim ve kullanıcı ekiplerine danışmanlık
 • İşlem bilgileri (toplama, sınıflandırma ve güncelleme)

Beceriler

 • Metroloji
 • Algoritmik
 • Bilgisayar kurulum kuralları
 • Bilgisayar ve Telekom güvenlik kuralları
 • Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)
 • Dijital verilerin korunması
 • Kalite standartları
 • Editoryal standartlar
 • Yazılım yapılandırması
 • Donanım ve yazılım entegrasyonunun ilkeleri
 • Arayüz yazılımının özellikleri (ara katman yazılımı)

Özel etkinlikler ve beceriler

Etkinlikler

Bir Bilgi Sistemi (IS) Yönetme, Bir komut dosyası göm, Senaryo yaz, Kullanıcı ekipmanı için uzaktan bakım müdahaleleri gerçekleştirin, Mantıksal ve donanım ağ kaynakları atama, Ekipman kullanımı konusunda bir kitleyi eğitin, Bilgisayar ekipmanlarının izlenmesine, emniyete alınmasına veya çalıştırılmasına yardımcı olacak tasarım araçları, Bilgisayar ekipmanlarının izlenmesine, emniyete alınmasına ve çalıştırılmasına yardımcı olacak araçlar ayarlama, Bir ekibin faaliyetlerini koordine etmek

Beceriler

 • Zaman paylaşımı veya işlem sistemi
 • Gömülü sistem
 • Mesajlaşma sistemi
 • Etkileşimli Karar Destek Sistemi (SIAD)
 • Ağ sistemi (LAN, MAN, WAN)
 • Gerçek zamanlı sistem
 • HP-Ux İşletim Sistemi
 • Solaris işletim sistemi
 • IBM Aıx işletim sistemi
 • Unıx işletim sistemi
 • MVS işletim sistemi
 • Irıx işletim sistemi
 • İşletim sistemi macOS
 • Gcos işletim sistemi
 • İşletim sistemi AS 400
 • İşletim sistemi Windows
 • İşletim sistemi Linux
 • İnternet sitesi
 • Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)
 • Bilgisayar işletim sistemi Android
 • Bilgisayar işletim sistemi Apache Tomcat
 • BSD bilgisayar işletim sistemini açın
 • Bilgisayar işletim sistemi Sun OS
 • Bilgisayar işletim sistemi VirtualBox
 • Bilgisayar işletim sistemi VMware (mimari sanallaştırma)
 • İşletme mühendisliği
 • Dış kaynak kullanımı / uzaktan bakım

 

Yakındaki işler

Yakındaki ROMA listeleri

Evrim halinde olası işler

Evrim halinde olası işler

Bu mesleğe yön veren eğitim kursları

 • TEKNOLOJİLER EXTRANET
 • RESEAU BÜYÜK BANDE
 • GESTİON RESEAU INFORMATİQUE
 • TEKNOLOJİLER İNTERNET İNTRANET
 • ARA BAĞLANTI RESEAU
 • MİMARİ İSTEMCİ SUNUCU
 • MİMARİ PC
 • SECURİTE INFORMATİQUE
 • İMZA ELEKTRONİĞİ
 • SİSTEM BİLGİSİ
 • MİMARİ SİSTEM BİLGİSİ
 • YÖNETİM SİSTEMİ
 • YÖNETİM ÜSSÜ DE DONNEES
 • VERİ AMBARI
 • CONDUİTE PROJET MULTİMEDYA
 • İNTERNET SİTESİ OLUŞTURMA

 

Bilgi kaynağı

https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/administration-de-systemes-d-information,12617.html

daha fazla oku

MAPOS: Restoran İşletmelerine Özel Adisyon Sistemi

Başlık: İşletmenize Kolaylık Getiren MAPOS Restoran Adisyon Sistemi

Adisyon Sistemi, Restoran işletmeleri, müşterilerine kaliteli bir deneyim sunmak

Adisyon Sistemi: Restoran İşletmelerinde Verimliliği Artıran Önemli Bir Aracın İncelenmesi

Adisyon Sistemi

mapos konum konum

MAPOS.com.tr